PROJELERİMİZ

1- Yaşlı Bakımında Metodolojik Çalışmalar ve Mesleki Eğitimle Bağlantısı

Proje No: 2010-1-TR1-LEO03-1478 (2011 sonunda tamamlandı)

2- Improved Future (Geliştirilmiş Gelecek) Projesi

Proje No: Leonardo Da Vinci 2008-1-SE1-LEO05-00423

Proje Türkçe Özeti

3- ENREVET, Meslek Okullarında Girişimcilik İkliminin Geliştirilmesi

Proje No: E/08/LLP-LdV/TOI/147130

Proje Türkçe Özeti

4- Better Building (Daha İyi Binalar Projesi)

Proje No:2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307

Proje Türkçe Özeti

5- Düşük Seviyede Bilgi ve Beceriye Sahip Yetişkinlerin Bireysel Öğrenme Yöntemleri ile Güçlendirilmesi

Proje No: 2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013

Proje Türkçe Özeti

6- Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet ve Çeşitlilik

Proje No: 2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016

Proje Türkçe Özeti

7- INNOVET Küresel Girişimcilik Projesi

Proje No: LLP-LdV-TOI-FI 16801

Proje Türkçe Özeti

8- Dezavantajlı Guruplar için Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Projesi

Proje No: 2006-SE/06/B/F/PP-161004

Proje Türkçe Özeti

9- Juvenile Drop-Outs (Genç Okul Terkleri)

Proje No: 2005-1650/20 GR2 LP

10- LENE + (Learning Environments for NEET Entepreneurship)

Proje No: 2019-1-SE02-KA205-002430

Not : 1 ve 9. Projeler dışındaki tüm projelerin Türkçe Dökümanları Tekeniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfında Elektronik Ortamda Mevcuttur. LENE + projesi 2019 yılı Haziran ayı başında başlamış olup, 2022 Mayıs ayı sonunda tamamlanacaktır.

Proje ve ortaklık teklifleriniz için lütfen teksavinfo@gmail.com eposta adresi ile iletişime geçiniz.