TEK-SAV’IN KURULUŞ VE GELİŞİMİ

Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TEK-SAV)  08 Mart 1993 tarihinde bir grup genç Tekniker tarafından samimiyetle ve inançla Ankara’da kurulmuştur.

Başlangıçta kuruluşunun amacı; Meslek Yüksekokulu mezunlarının, mezuniyetlerinden sonraki süreçte birbirleri ile irtibata geçecekleri, sorunlarına çözüm arayacakları,  iş hayatında itibarlarının ve haklarının korunacağı sivil toplum örgütü çatısını kurmaktı. Zaman içinde istekler, talepler, sorunlar ve imkanlar değiştikçe buna bağlı olarak hedefler de kısmen değişmiştir. TEK-SAV yönetimi de bu değişime uygun şekilde gündemini ve gelecek hedeflerini 5 yıllık aralıklarla paydaşlarından gelen önerilerle yenilemiştir. 

İlk olarak,  6-8 Aralık 1993 tarihinde zamanın Cumhurbaşkanı Rahmetli  Süleyman Demirel’in himayelerinde “2000 Yılına Doğru Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu” nu Ankara’da düzenlemiştir. 

Daha sonraki süreçte ise Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili bilimsel toplantıları destekleyen kurumlar arasında yer almış ve Meslek Yüksekokulu mezunlarının görüşlerini ve önerilerini kurumsal olarak toplantılarda  bildirmiştir.           

YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesine destek sağlamış ve proje kapsamındaki Meslek Yüksekokullarının Ankara’’ya yakın olanları ile işbirliğine gitmiş ve bazı etkinliklerde işbirliği yapmışlardır.

9 (Dokuz) Avrupa Birliği projesinde proje sunucusu ve proje ortağı olarak görev almış ve proje sonunda ortaya çıkan ürünleri Türk Mesleki ve Teknik Eğitiminin hizmetine Türkçe olarak sunmuştur. Gerçekleştirilen projeler Mesleki Eğitimde  günümüzde de Önemli ( Girişimcilik, Binalarda Enerji Verimliliği, Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği gibi)  konulardır. TEK-SAV etkinliklerini, projelerini ve savunuculuk faaliyetlerini internet sitesinden (www.teksav.org.tr) ve 26 Aralık 2017 tarihinde etkin hale getirdiği facebook , twitter, Linkedin sayfalarında takipçileri ile  paylaşmaktadır. 

TEK-SAV, 08 Mart 2024 tarihinde kuruluşunun 31. Yılını kutlamıştır. Bundan sonraki süreçte de imkânları ölçüsünde Mesleki ve Teknik Eğitime katkısını ve desteğini geçmişten daha da fazla bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

TEK-SAV, Nice yıllara …