TEK-SAV’IN STRATEJİK HEDEFLERİ (2021 – 2026)

Kurumsal Hedefler

 • Meslek Yüksekokulları ve Meslek Liseleri ile işbirliğini geliştirmek

 • Meslek Yüksekokulu mezunlarının statülerinin yükseltilmesi ve haklarının korunması için ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerde bulunmak ve tekliflerini sunmak,

 • Meslek Yüksekokulları, Meslek Lisesi mezunlarının, mezuniyetleri sonrasında birbirleri ile iletişimlerini sağlayacak gerçek ve sosyal medya ortamlarını oluşturmak,

 • Avrupa Birliği ve Ulusal Projelerden sağlanacak hibelerle özellikle Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim ile Girişimcilik Eğitimlerinin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaya devam etmek

 • 2022 Yılından itibaren düzenli olarak yıllık TEK-SAV elektronik dergisini çıkarmak ve takipçilerini sosyal medya sayfaları üzerinden düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Aynı alanda Çalışan Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içinde Hükümet yetkilileri ile görüşerek, Türkiye Teknikerler Odasının (TTO) kanunla kuruluşunu sağlamak,

 • Gerekli kaynağı ve imkânları bulduğumuz takdirde TEK-SAV Vakıf Meslek Yüksekokulunu ve TEK-SAV Eğitim Merkezini kurmak,

 • 2026 yılına kadar Mesleki ve Teknik Eğitim alanında Ülkenin ve akabinde Avrupa’nın itibarlı ve güvenilir bir Sivil Toplum Örgütü olmak.

Avrupa Birliği Projeleri Hedefleri ( 2021 -2026)

Avrupa Birliği Projelerinde ( Erasmus+ , ESC ve Sivil Toplumu Güçlendirme Projeleri)

 1. NEET Gençlerin Girişimcilik Bilgi ve Becerilerin Geliştirmek ( Yaygın Eğitim ve Staj)

 2. Yaşlılar ( 60 ve üzeri) Dijital Cihaz Kullanma Becerilerini Geliştirme,

 3. Kırsal Bölgede Yaşayan Gençler, Erken Evlilik Yapan Vasıfsız Gelire Muhtaç Kadınların Girişimcilik Bilgi ve becerilerini Geliştirebilecekleri Öğrenme Ortamlarını Geliştirmek,

 4. Meslek Lisesi Öğretmenlerinin ve Çalışanlarının Dijital Yeterliklerini Dijital Öğrenme Platformları üzerinden Geliştirmek

 5. Mesleki ve Teknik Eğitim Eğiticilerine Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Konusunda Eğitmek

 6. Mesleki ve Teknik Eğitim Öğrencilerinin Çevrenin ve Temiz Su kaynaklarının Korunması Bilincini Geliştirmek,

 7. Düşük Gelir Gurubundaki Ailelerin COVID 19 ve benzeri Salgın Hastalıklarla Mücadele Eğitimlerini Vermek

 8. Gençlerde E –Demokrasi ile Aktif Vatandaşlık Şuurunu Geliştirmek,

Yukarıdaki Projeleri Mesleki Eğitim Kurumları, Girişimciler, Belediyeler, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içinde geliştirmeyi ve gerçekleştirmeyi planlamaktadır


TEK-SAV Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak; Kurumsal ve Proje Faaliyetleri Yanında, Cumhuriyetimizin tüm kuruluş değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı kalarak, Demokrasi, İnsan Hakları, Engelli Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Herkesin Hukuk Önünde Eşitliği, Kültürel ve İnsani Hakların Korunmasına tüm etkinliklerinde ve çalışmalarında özel önem göstermektedir ve gösterecektir.