MİSYONUMUZ

Meslek Yüksekokulu Mezunlarının; İş dünyasının beklentilerine uygun kalitede Meslek eğitim almaları, istihdam ve iş hayatında ise mesleklerinin saygınlıklarının korunmasına, mezunların birbirleri ile irtibatlarını sağlanmasına imkan sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Meslek Yüksekokulları mezunlarının ; eğitimlerinde , mezuniyet sonrasında mesleki alanlarında istihdamlarında ve birbirleri ile irtibatının sağlanmasında etkin rol oynayan, ülkenin ve Avrupa’nın bilinen, tanınan ve bu alanda görüşlerine başvurulan bir Sivil Toplum Örgütü olmak.

ÖZDEĞERLERİMİZ

Demokrasi, İnsan Hakları, Engelli Hakları, Mesleki Eğitimde Cinsiyet Eşitliği, Meslek Etiği, Çevrenin Korunması, Bilim, Adalet, Eşitlik ve Huzur