Genel Başkanının Mesajı

Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TEK-SAV), kurulduğu 08 Mart 1993 tarihinden günümüze, kuruluş amaç ve hedeflerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

TEK-SAV’ın hedef kitlesi Meslek Yüksekokulu mezunlarıdır. Hedef guruplarımız ise Mesleki ve Teknik Eğitimin tüm paydaşlarıdır. Bu kapsamda Meslek Liseleri, Sanayi ve Ticari Kuruluşlar, Girişimciler, Mesleki ve Teknik Eğitimle İlgili Bakanlık birimleri doğal olarak ilgi alanımız içindedirler.

TEK-SAV 2021-2026 dönemi Stratejik Planını hazırlamış ve internet sitesinden yayımlamıştır. 19 Haziran 2021 tarihinde Muğla Şubemizi açtık. 2026 yılına kadar ise Antalya , İstanbul başta olmak üzere , Karadeniz , Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden birinde şube açmayı planlamaktayız.

Yeni dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan birisi NEET (Eğitim ve İstihdam dışı) gençlerin eğitim, istihdam ve girişimcilik projeleri olacaktır. Vakfımız Avrupa Birliği ESC projeleri kapsamında Kalite belgesine sahiptir. 2022 yılından itibaren çeşitli projeler ile Avrupa ülkelerine gençler gönderip, Avrupa ülkelerinden de gençleri proje kapsamında faaliyetler yapmak üzere Türkiye’ye getirmeyi planlamaktadır. Girişimcilik diğer çalışma alanlarımızdan birisidir. Mesleki ve Teknik Eğitim alanında Eğiticilerin, öğrencilerin, engellilerin, kırsal yaşayanları ve 60 yaş üstü kişilerin dijital becerilerini geliştirme, yeşil çevrenin ve su kaynaklarının korunması diğer önemli proje alanlarımızdandır.

TEK-SAV 2021-2026 Yıllarını kapsayan Stratejik hedeflerine erişmek için faaliyetlerini ve etkinliklerini akıl ve bir denge içinde yürütmektedir.

Bu kapsamda kuruluşumuzdan günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz temel faaliyetlerimizi ve projelerimiz internet sitemizden inceleyebilirsiniz. 2022-2023 yılları TEK-SAV için hamle yılı olacaktır

TEK-SAV; stratejik hedefleri doğrultusunda Meslek Yüksekokulları, Meslek Liseleri, Üniversiteler, İşçi ve

İşverenlerin, Girişimcilerin Kurduğu Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Belediyeler ve Kamu Kurumları ile ülkemiz menfaatleri doğrultusunda işbirliğine her zaman hazırdır.

Sağlık ve huzur dileklerimle.

Cemal KUTLU - Genel Başkan

(27 Haziran 2021, Ankara)

Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek duyuru, haber ve etkinliklerimizden anlık haberdar olabilirsiniz.