Genel Başkanının Mesajı

Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TEK-SAV), kurulduğu 08 Mart 1993 tarihinden günümüze, kuruluş amaç ve hedeflerine uygun şekilde faaliyetlerini bağımsız ve insan merkezli  bir anlayış içinde sürdürmektedir.

TEK-SAV’ın hedef kitlesi Meslek Yüksekokulu mezunlarıdır. Hedef guruplarımız ise Mesleki ve Teknik Eğitimin tüm paydaşlarıdır. Bu kapsamda Meslek Liseleri, Sanayi ve Ticari Kuruluşlar, Girişimciler, Mesleki ve Teknik Eğitimle İlgili Bakanlık birimleri doğal olarak işbirliği alanımız içindedirler.

TEK-SAV 2021-2026 dönemi Stratejik Planını hazırlamış ve internet sitesinden yayımlamıştır. 19 Haziran 2021 tarihinde ilk defa Muğla ‘da Şubemizi açtık. 

Vakfımız Avrupa Birliği ESC projeleri kapsamında 2027 yılına kadar geçerli Kalite belgesine sahiptir. 2023 yılından itibaren çeşitli projeler ile Avrupa ülkelerine gençler gönderip, Avrupa ülkelerinden de gençleri proje kapsamında faaliyetler yapmak üzere Türkiye’ye getirmeyi planlamaktadır. 

2023-2026 yılları arasında projelerimizi 3 ana akımda geliştiriyoruz.

Proje ortağı olduğumuz “LENE  +Learning Environment For NEET Entrepreneurship“ projemizi  30 Mayıs 2022 tarihi itibari ile tamamladık. https://www.projekt-lene.eu/ 

Brüksel merkezli “Let us Think Green“ Projemiz,  01 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacaktır. www.letusthinkgreen.com 

TEK-SAV 2021-2026 Yıllarını kapsayan Stratejik hedeflerine erişmek için faaliyetlerini ve etkinliklerini işbirliği içinde  sürdürmektedir.

Bu kapsamda kuruluşumuzdan günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz temel faaliyetlerimizi ve projelerimiz internet sitemizden inceleyebilirsiniz. 

TEK-SAV; stratejik hedefleri doğrultusunda  tanımladığı projeler kapsamında tüm paydaşlar ile  hedefleri belli projelerde  işbirliğine hazırdır.  

Sağlık ve huzur dileklerimle.

Cemal KUTLU -  TEK-SAV Genel Başkanı

(04  Şubat 2024, Ankara)

Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek duyuru, haber ve etkinliklerimizden anlık haberdar olabilirsiniz.