TEK-SAV ’ın 25.Yılı Kutlu Olsun…

Bilgi ve teknoloji çağında; gelişmekte olan tüm ülkeler için, doğal olarak ülkemiz içinde kaliteli Mesleki Teknik Eğitim ve Öğretimin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Bunun farkında olan Türkiye sevdalısı gençler tarafından 8 Mart 1993 tarihinde Ankara’da kurulan Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfının (TEK-SAV) 08 Mart 2018 tarihinde 25.yılını kutlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşamaktayız.
“Çıraklıktan Profesör”lüğe uzanan Mesleki Teknik Eğitim ve Öğretim zincirinin yükseköğretimdeki halkası  günümüzde sayıları yaklaşık 1000 (bine) ulaşan  veya aşan Meslek Yüksek Okullarıdır.

Günümüzde; gençlerin Mesleki ve Teknik Eğitime karşı ilgisizliği, öğrenci ve öğretmenlerin heyecansızlığı, öğretim elemanlarının sanayi tecrübelerinin  yetersizliği veya hiç olmaması , eğitim programlarının  iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde  geliştirilememesi , Meslek Yüksekokulları Makine ve teçhizatının iş dünyasına uygun şekilde  yenilenememesi ,  , iş dünyası ile ilişkilerin ve işbirliğinin  sürdürülebilir şekilde geliştirilememesi  gibi bir çok nedenden dolayı  Meslek Yüksekokulları iş dünyasının beklentilerine cevap verecek yeterlik ve kalitede mezunları istenilen sayıda vermekte zorlanmaktadırlar. Buna bağlı olarak da Meslek Yüksekokulları mezunları, iş dünyasında sahip olması gereken konuma  ve hakkı olan  maddi imkânlara kavuşamamaktadır. 
Halbuki ülkemizin  rekabet gücünün artırılması için alanında Kaliteli  eğitim almış ve iş dünyasının beklentilerine büyük ölçüde yanıt  verecek  Meslek Yüksekokulu mezunlarına  olan ihtiyaç  her gün artmaktadır.  Meslek Yüksekokulları, İş Dünyası ve ilgili Bakanlıklar ile imkanları dahilinde işbirliği içinde olan TEK-SAV , kurulduğu 08 Mart 1993 tarihinden günümüze  bir sivil inisiyatif olarak Meslek Yüksekokulları  mezunlarının   hem özel sektör hem de kamuda hak ettikleri yeri  almaları ve emeğinin karşılığı olan maddi imkanlara kavuşmaları için gayretlerini sürdürmektedir.

Kurulduktan kısa bir süre sonra 6-8 Aralık 1993 tarihlerinde Ankara’da, dokuzuncu cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel’in himayesinde “2000 yılına doğru Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu” nu Türk, Alman ve İngiliz uzmanların katkısı ile uluslar arası düzeyde düzenlemiştir.

Sonraki süreçte ise; Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili bilimsel toplantıları destekleyen kurumlar arasında yer almış ve Meslek Yüksekokulu mezunlarının görüşlerini ve önerilerini ilgililere kurumsal kimlikli toplantılarda sözlü ve/veya yazılı olarak bildirmiştir.
Meslek Yüksekokulları için hayati öneme sahip olan ve 1984 yılında başlatılan, YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesine sivil toplum örgütü olarak destek sağlamış ve proje kapsamındaki Meslek Yüksekokullarının Ankara’’ya yakın olanlarıyla işbirliğine gitmiş ve bazı etkinliklerde işbirliği yapmıştır.

9 (Dokuz) Avrupa Birliği projesinde proje sunucusu ve proje ortağı olarak görev almış ve projeler sonunda ortaya çıkan ürünleri Türk Mesleki ve Teknik Eğitiminin hizmetine Türkçe olarak sunmuştur.

Türk Tekniker Odaları Birliğinin(TTOB) kurulması için de TBMM ve diğer ilgili makamlarla yapılan ısrarlı çalışmalarımızdan ne yazık ki olumlu sonuç alınamamış ve bu nedenle de Teknikerlik mesleğinin ekonomik ve sosyal alanlardaki sorunları kangren olmuştur. 
Meslek Yüksekokulları ve sayıları yaklaşık  2 milyonu ulaşan Meslek Yüksekokulu Mezunlarının sorunları tüm taraflarının çoğulcu katılımıyla çok uzun sürmeyecek bir zaman dilimi içinde  rahatlıkla çözülebilir. 

TEK-SAV her zaman işbirliğinden ve sorunların ortak akılla çözümünden yana olmuştur. 
Başta vakfımızın kuruluşuna önderlik eden mütevelli heyeti ve yönetim kurulu olmak üzere, vakfımızın bu güne gelmesine, maddi ve manevi olarak destek olan kişi ve kurumlaraçok teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. 

Nice yıllara TEK-SAV…
Sevgi ve Saygılarımla,

08 Mart 2018
Cemal Kutlu
TEKSAV Genel Başkanı

 

Etiketler