PROJELERİMİZ

1- Yaşlı Bakımında Metodolojik Çalışmalar ve Mesleki Eğitimle Bağlantısı

Proje No: 2010-1-TR1-LEO03-1478    (2011 sonunda tamamlandı)

2- Improved Future (Geliştirilmiş Gelecek) Projesi

Proje No: Leonardo Da Vinci 2008-1-SE1-LEO05-00423

Proje Türkçe Özeti

3- ENREVET, Meslek Okullarında Girişimcilik İkliminin Geliştirilmesi

Proje No: E/08/LLP-LdV/TOI/147130  

Proje Türkçe Özeti

4- Better  Building  (Daha İyi Binalar Projesi)

Proje No:2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307

Proje Türkçe Özeti

5- Düşük Seviyede Bilgi ve Beceriye  Sahip Yetişkinlerin Bireysel Öğrenme Yöntemleri ile  Güçlendirilmesi

Proje No:: 2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013

Proje Türkçe Özeti

6- Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet ve Çeşitlilik 

Proje No: 2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016

Proje Türkçe Özeti

7- INNOVET Küresel Girişimcilik Projesi

Proje No: LLP-LdV-TOI-FI 16801  

Proje Türkçe Özeti

8- Dezavantajlı Guruplar için Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Projesi

Proje No: 2006-SE/06/B/F/PP-161004

 Proje Türkçe Özeti  

9- Juvenile Drop-Outs  (Genç Okul Terkleri)

Proje No: 2005-1650/20 GR2 LP

Not : 1ve 9. Projeler dışındaki tüm projelerin Türkçe Dökümanları Tekeniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfında Elektromik Ortamda Mevcuttur. İsteyen Kurumlara ve şahıslara e-posta ile gönderilebilir.

Etiketler