MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Meslek Yüksekokulu Mezunlarının; İş dünyasının beklentilerine uygun kalitede Meslek eğitim almaları,  istihdam ve iş hayatında ise  mesleklerinin   saygınlıklarının korunmasına, mezunların birbirleri ile irtibatlarını sağlanmasına  imkan sağlamaktır.  

VİZYONUMUZ

Meslek Yüksekokulları  mezunlarının ;  eğitimlerinde , mezuniyet sonrasında mesleki alanlarında istihdamlarında  ve birbirleri ile irtibatının sağlanmasında etkin rol oynayan,   ülkenin ve Avrupa’nın bilinen,  tanınan ve bu alanda görüşlerine başvurulan bir Sivil Toplum Örgütü olmak.

ÖZEĞERLERİMİZ

Demokrasi, İnsan Hakları, Engelli Hakları,  Mesleki Eğitimde Cinsiyet Eşitliği, Meslek Etiği, Çevrenin Korunması, Bilim, Adalet,  Eşitlik  ve Huzur