HEDEFLERİMİZ

TEK-SAV’IN  2025  STRATEJİK   HEDEFLERİ (Ocak 2018 - Ocak 2025)

  • TEK-SAV -  Meslek Yüksekokulları işbirliğini geliştirmek,
  • Meslek Yüksekokulu mezunlarının statülerinin yükseltilmesi ve haklarının korunması için hükümet ve işverenler nezdinde girişimlere devam etmek,
  • Meslek Yüksekokulları mezunlarının,  mezuniyetleri sonrasında birbirleri ile iletişimlerini sağlayacak gerçek ve sanal ortamları oluşturmaya devam, 
  • Meslek Yüksekokulu mezunlarının ve istekli gençlerin Girişimcilik yeteneklerini geliştirmek üzere KOSGEB ile işbirliği içinde Ankara ve işbirliği yapılacak diğer illerde Girişimcilik kursları açmak,
  • Avrupa Birliği ve Ulusal Projelerden sağlanacak hibelerle Mesleki Eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaya devam etmek
  • 2018 Yılından itibaren TEK-SAV elektronik dergisini çıkarmak,
  • Hükümet yetkilileri ile görüşerek, Türkiye Teknikerler Odasının (TTO) kanunla kuruluşunu sağlamak,  
  • Gerekli kaynak bulduğu takdirde 2025 yılına kadar TEK-SAV Meslek Yüksekokulunu  ( Vakıf Meslek Yüksekokulunu ) kurmak,
  • 2025 yılına kadar Mesleki ve Teknik Eğitim alanında Ülkenin ve Avrupa’nın itibarlı bir Sivil Toplum Örgütü olmak.

TEK-SAV Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak  Mesleki Faaliyetleri Yanında;

Cumhuriyetimizin tüm kuruluş değerlerine bağlı kalarak; Demokrasi, İnsan Hakları, Engelli Hakları, Cinsiyet Eşitliği, Herkesin Hukuk Önünde Eşitliği, Kültürel ve İnsani Hakların Korunmasına tüm etkinliklerinde ve çalışmalarında özel önem göstermektedir.